Vitaal ouder worden

Verslag bijeenkomst project basisondersteuning 23 maart 2017

In het kader van het project Gezond Veluwe (inclusief Zeewolde) vonden er onlangs dialoogtafels plaats met oudere inwoners van Zeewolde. De uitkomsten van deze gesprekken zijn 23 maart besproken.

De meeste senioren geven een hoog cijfer voor het wonen en welbevinden in Zeewolde. Een kleine groep is kwetsbaar en heeft meer ondersteuning nodig.

Omzien naar elkaar in Zeewolde blijkt lastig te zijn, en krijgt ook minder waardering.

Verder is er gesproken over de bekendheid met hulpverleningsmogelijkheden, bij welk loket kan je terecht voor wat? Ook kwam gezond blijven en bewegen aan de orde. Waar kan je daarvoor terecht, wat zou je tenminste moeten doen? Een uitgebreid verslag is terug te vinden via onderstaande link:

Verslag bijeenkomst 23 maart