Links

DSC04023Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten, zo ook de gemeente Zeewolde.
Meer specifiek heeft de gemeente Zeewolde informatie over:
Huishoudelijke Hulp
Rolstoelvoorzieningen
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen

Voor voorzieningen via de Wmo werkt de gemeente Zeewolde samen met de gemeente Harderwijk.
Steunpunt Zeewolde, Vrijwilligerswerk & Mantelzorg.
CJG Zeewolde, Centrum voor Jeugd en Gezin Zeewolde.
MDF (Zeewolde), Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland.
Wolderwelzijn, Welzijnsorganisatie voor alle leeftijdsgroepen in Zeewolde.
ANBO afdeling Zeewolde, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen.
Toon Hermanshuis Zeewolde, lotgenotencontact (ex) kankerpatiënten.
PCOB, geestelijke en materiële belangen behartigen van ouderen.
KBO afdeling Zeewolde, Katholieke Belangenorganisatie voor senioren.
Longfonds, voorheen Astmafonds.  Eén van de  initiatieven van het fonds is het Longpunt. Dit is dé ontmoetingsplek voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners (Longpunt Noordwest-Veluwe in Harderwijk).

Algemene informatie
ZorgWijzer, uitgebreide informatie over de WMO en de wijzigingen die in 2015 zijn doorgevoerd
Ministerie van VWS Dossiers Wmo, actualiteit over invoering en aanpassing
Aandacht voor iedereen, nieuwsbrieven over verandering
MEE, Stichting voor ondersteuning van mensen met een beperking
Koepel Wmo-raden
Per Saldo, belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget
Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers
Platform VG, Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers
Landelijk Platform GGz, cliënten- en familiekoepel in de ggz
CG-raad, Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Landelijke websites
Sensoor, voor 24 uur per dag anoniem contact met een hulpverlener.
Op stap met oma, jongeren en ouderen maken contact met elkaar, persoonlijk of vanuit een school, vereniging of instelling.
Ik word maatje, vrijwilligers hebben een-op-een contact met een deelnemer. De deelnemer is iemand die tijdelijk wat extra aandacht, ondersteuning of begeleiding kan gebruiken.
Wandelen met elkaar, in contact komen met mensen die samen willen wandelen.
4 het leven, deze stichting organiseert theater- en concertbezoek met begeleiding voor senioren die niet graag alleen op stap gaan.
We helpen, op deze site kan de hulp aan een ander gemakkelijker met elkaar gedeeld en georganiseerd worden.
Vijftig plus net, leeftijdsgenoten ontmoeten met wie u kunt mailen en chatten.
Zorg voor elkaar, online marktplaats voor vrijwillige en professionele hulp.
Sharecare, applicaties die mensen helpen elkaar te leren kennen, te helpen en voor elkaar te zorgen.