Leden

DSC09028

De Wmo-raad Zeewolde bestaat uit  een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers van onder andere senioren, lichamelijk gehandicapten, minima en mantelzorgers in Zeewolde; daarnaast heeft de raad een aantal onafhankelijke leden.

Didy van Klaarbergen, onafhankelijk voorzitter
Sylvia Oltmans, secretaris

Klaas Bouma, Multiple Sclerose Vereniging Nederland
Gerrit Jan Boute, cliëntenraad sociale dienst
Marjo Cornelisse, vluchtelingen
Rian Drenth, Triade
Gonnie Rademaker, plaatsvervangend lid seniorenraad
Marianne Stienstra, plaatsvervangend lid sociale dienst
Yvonne Strating, mensen met een niet aangeboren hersenafwijking
Flip Tepper, seniorenraad
Klaas Timmerman, mantelzorg
Jan Zwaan, AG gehandicapten

De samenstelling van de raad wordt in het reglement aangegeven.

Contact met de Wmo-raad
U Kunt een Wmo-raadslid altijd benaderen met signalen en vragen, of u vult het contactformulier in. De Wmo-raad is er niet om persoonlijke klachten te behandelen. Persoonlijke ervaringen kunnen wel leiden tot een advies in het algemeen belang.

Klachten
Heeft u een klacht over het handelen van de gemeente, dan kunt u hier lezen hoe te handelen.

Bezwaren
Als u bezwaar wilt maken tegen de afwijzing van een gevraagde voorziening, kunt u op de ontvangen beschikking informatie vinden hoe te handelen.