Eerstvolgende vergadering Wmo-raad op maandag 11 april a.s.!

Met ingang van 2016 vinden de vergaderingen van de Wmo-raad plaats op de maandagavond en wel van 19.00-21.30 uur in kamer 1.30 van het gemeentehuis. De eerstvolgende vergadering is op 11 april a.s. De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar. Om te weten hoe veel belangstellenden verwacht kunnen worden, stellen wij het op prijs indien u zich aanmeldt via het contactformulier op deze website.