Doel en werkwijze

 

DSC03774Doel van de Wmo
Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is om voorwaarden te scheppen voor een lokale samenleving waarin élke burger, jong of oud, arm of rijk, zwart of wit, met of zonder beperkingen mee kan doen. Als er beperkingen zijn, bijvoorbeeld door een handicap, dan kan op basis van de Wmo de helpende hand geboden worden.

Doel van de WMO-raad
De Wmo-raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente op het terrein van de wet maatschappelijke ondersteuning.
Het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders, B&W) betrekt burgers bij het maken van participatiebeleid door advies te vragen aan de onafhankelijke Wmo-raad Zeewolde.

DSC03782Werkwijze van de WMO-raad
De leden van de Wmo-raad volgen het gemeentelijk beleid actief en kritisch, stellen vragen en signaleren knelpunten. Ook denken zij mee over de toekomst en doen voorstellen voor verbetering en vernieuwing.Het belang van burgers staat hierbij voorop.

De Wmo-raad adviseert over het beleid van de gemeente en niet over het oplossen van individuele problemen tussen burgers en overheid. Als burgers bij de Wmo-raad aankloppen met hun persoonlijke ervaringen kan dit leiden tot een advies in het algemeen belang.

Naast het uitbrengen van schriftelijke adviezen maakt de Wmo-raad gebruik van de mogelijkheid om persoonlijk met wethouders en ambtenaren van gedachten te wisselen over actuele ontwikkelingen. Soms wordt de raad geraadpleegd tijdens het proces van beleidsontwikkeling. De Wmo-raad houdt altijd de mogelijkheid open om opnieuw een advies uit te brengen nadat B&W een beleidsnota heeft vastgesteld en voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt. Circa  één keer per jaar evalueren leden van het college van B&W met Wmo-onderdelen in hun portefeuille samen met de Wmo-raad de effectiviteit van de advisering en het functioneren van de samenwerking.

De Wmo-Raad vergadert ongeveer 10 keer per jaar. In de Zeewolde Actueel vindt u onder “Agenda” de data. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen. Meld u, zo mogelijk, van te voren bij de voorzitter of de secretaris dat u bij de vergadering aanwezig wilt zijn.