Auteur: beheerder

Wmo-raad Zeewolde wordt Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde

Wmo-raad Zeewolde wordt Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde De Wmo-raad wordt als adviesorgaan van de gemeente opgeheven. Daarvoor in de plaats komt een bredere adviesraad, De Burgertafel. Dit zal er toe leiden dat deze website over niet al te lange tijd

Vitaal ouder worden

Verslag bijeenkomst project basisondersteuning 23 maart 2017 In het kader van het project Gezond Veluwe (inclusief Zeewolde) vonden er onlangs dialoogtafels plaats met oudere inwoners van Zeewolde. De uitkomsten van deze gesprekken zijn 23 maart besproken. De meeste senioren geven

“Vitaal oud(er), hoe doet u dat?” Uitnodiging dialoogtafel

GezondVeluwe gaat graag met u in gesprek om het aanbod van zorg en welzijn zo in te richten dat ouderen zo lang mogelijk vitaal kunnen blijven in hun eigen leefomgeving. Goed ouder worden is voor veel mensen belangrijk. Wat is

Spelregels keukentafelgesprek

De ANBO heeft ‘spelregels’ geformuleerd met betrekking tot het keukentafelgesprek. Deze spelregels zijn niet alleen voor senioren van belang maar voor iedereen die een Wmo melding doet of aanvraag indient. Via de onderstaande link kunt u de spelregels inzien: Spelregels keukentafelgesprek

Financieel zakboekje voor mantelzorgers

Meer dan de helft van de mantelzorgers zit financieel krap of komt zelfs geld tekort. Daarbij komt dat de veranderingen in de zorg vaak vergaande financiële consequenties hebben, die onvoldoende duidelijk zijn. Daarom heeft Mezzo nu een handig zakboekje van

Vergaderlocatie Wmo-raad gewijzigd!

In tegenstelling tot hetgeen in de aankondiging in de Zeewolde Actueel staat vermeld, vindt de eerstvolgende vergadering van de Wmo-raad op maandagavond 4 juli a.s. plaats in ruimte “Koraal” op de eerste verdieping van de Meermin. Dit in verband met

Eerstvolgende vergadering Wmo-raad op maandag 11 april a.s.!

Met ingang van 2016 vinden de vergaderingen van de Wmo-raad plaats op de maandagavond en wel van 19.00-21.30 uur in kamer 1.30 van het gemeentehuis. De eerstvolgende vergadering is op 11 april a.s. De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar. Om

Brief voortzetting huishoudelijke hulp bij nieuwe aanbieder

Ontvangt u hulp bij het huishouden van de thuisorganisatie TSN? In verband met het faillissement van TSN wordt de hulp bij het huishouden per 25 april a.s. overgenomen door een andere thuiszorgorganisatie. Voor meer informatie kunt u via de volgende link

Ongevraagd advies financiële compensatie zorgkosten

Op 30 maart 2016 heeft de Wmo-raad aan de gemeente doen toekomen een ongevraagd advies betreffende een compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten, die ten gevolge van een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen in de knel dreigen te komen of al

Voortzetting hulp bij huishouden TSN

Op 16 maart jl. is TSN failliet verklaard. Door op onderstaande link te klikken, kunt u het persbericht van de gemeente Zeewolde lezen over de voortzetting van de hulp bij het huishouden bij Zeewolder cliënten van (het failliet verklaarde) TSN: Voortzetting

Top
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann