Adviezen, reacties en notulen

Informatie Burgertafel Sociaal Domein (oktober 2016):

Informatie Burgertafel Sociaal Domein

Adviezen en reacties
De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over beleid, uitvoering en evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hieronder vindt u de adviezen en reacties van de Wmo-raad op nota’s van de gemeente.

Notulen

Jaarverslag en jaarplanning

Jaarverslag Wmo-raad Zeewolde 2016
jaarverslag 2015
jaarverslag 2014
jaarverslag 2013
jaarplanning 2015

DSC04138