Actueel

Veranderingen in de WmoDSC03967
Het kabinet wil dat gemeenten vanaf 2015 taken gaan uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Het gaat dan om begeleiding en verzorging, bijvoorbeeld hulp bij aan- en uitkleden of bij haren wassen.

Begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar Wmo
Begeleiding en verzorging vallen nu nog onder de AWBZ. Gemeenten kunnen beter inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten. Daarom wil het kabinet dat de gemeente vanaf 2015 ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis levert. Deze taken vallen dan onder de Wmo. Gemeenten krijgen zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft.

Huishoudelijke hulp via Wmo
Daarnaast wordt de huishoudelijke hulp in de Wmo aangepast. Cliënten komen hiervoor in aanmerking als ze dit echt nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen. De gemeente beslist hierover. In de toekomst gaat de gemeente waarschijnlijk met een inkomenstoets werken.

Veranderingen in zorg en welzijn
Sociaal akkoord 2013: Overzicht gemaakte afspraken
Het kabinet heeft een sociaal akkoord gesloten met werkgevers en vakbonden. De geplande kabinetsbezuinigingen van ruim 4 miljard euro voor volgend jaar zijn voorlopig van tafel. Enkele gemaakte afspraken zijn: Er komt een verbod op nulurencontracten in de zorg; de WW blijft in lengte en duur op peil maar wordt anders georganiseerd; de nullijn in de zorg is van de baan; er komt een garantie voor 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Participatiewet: Grote wijzigingen en uitgesteld tot 2015
De invoering van de Participatiewet wordt met een jaar uitgesteld. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De participatiewet zou in 2014 worden ingevoerd, maar in verband met het sociaal akkoord is die datum niet langer haalbaar. Bovendien vinden er grote wijzigingen plaats.

Van Rijn verzacht eigen bijdrage AWBZ
Huiseigenaren die hun huis verkocht hebben hoeven niet meteen een hogere eigen bijdrage voor verblijf in een zorginstelling te betalen. Vergoedingen voor letselschade mogen ook niet leiden tot een hogere eigen bijdrage. Met deze wijzigingen ging staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) begin april tijdens een Kamerdebat over de eigen bijdrage in de AWBZ grotendeels akkoord.

32,5 miljoen extra voor onderzoek naar dementie
Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zetten de schouders onder de strijd tegen dementie. De bewindspersonen investeren de komende 4 jaar
€ 32,5 miljoen in het Deltaplan Dementie voor wetenschappelijk onderzoek naar de hersenaandoening.

Hervorming langdurige zorg
In juli heeft het kabinet alsnog besloten dat er 6 miljard moet worden bezuinigd. Op dit moment zijn deze maatregelen nog niet bekend.

De Koepelorganisatie van Wmo-raden houdt u ook op de hoogte van de actualiteit.