Welkom bij de Wmo-raad Zeewolde

Zeewolde-Potloden

U vindt op deze site veel informatie over de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), wat die voor u kan betekenen en wat er van u wordt verwacht.
Het doel van de Wmo is om alle burgers – zeker ook kwetsbare burgers –  in staat te stellen volwaardig mee te doen aan de samenleving.

 

 

‘Meedoen’aan de samenleving, ofwel participatie, kan op drie niveaus:

  • Meedoen in eigen omgeving: zelfstandig kunnen functioneren en participeren.
  • Meedoen aan het ondersteunen van anderen: meehelpen, betrokken en solidair zijn.
  • Meedoen aan de aanpak van de Wmo in Zeewolde.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de regie op het eigen leven. De gemeente, die de Wmo uitvoert, neemt die regie nooit over. Dit betekent dus dat u, ondanks mogelijke gebreken, zelf verantwoordelijk blijft voor de organisatie van uw ondersteuning.

De Wmo is een zogenaamde compensatiewet. Dat betekent dat de Wmo geen recht geeft op een voorziening maar dat gezamenlijk wordt gekeken welke ondersteuning nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren.

De Wmo-consulent van de gemeente kijkt samen met u welke beperkingen u ondervindt en in welke mate u zelf in staat bent om oplossingen te vinden.
Werkwijze:

  • Er wordt bekeken hoe uw situatie is en op welke wijze uw eigen netwerk (familie, kennissen, buren, kerk etc.) kan worden ingeschakeld bij het oplossen van uw probleem.
  • Als uw probleem niet binnen uw eigen netwerk kan worden opgelost, wordt bekeken of u kunt worden ondersteund vanuit algemene voorzieningen (maaltijdvoorziening, regiotaxi etc.).
  • Als uw eigen netwerk en algemene voorzieningen geen oplossing bieden, wordt nagegaan of individuele voorzieningen moeten worden aangeboden (huishoudelijke hulp, traplift, etc.).

Pas de tekstgrootte aan

Uitbreiding De Sfinx

Woonpalet is voornemens haar woonzorgcomplex de Sfinx uit te breiden met een derde en een vierde vleugel. In de uitbreiding realiseert Woonpalet 28 reguliere huurappartementen. Ook worden er 16 zorgappartementen gerealiseerd die zijn bedoeld voor mensen met dementie. De zorg in die appartementen wordt geleverd door Coloriet. Dankzij de uitbreiding kunnen Zeewoldenaren die intensieve zorg nodig hebben in Zeewolde blijven wonen. Op de website wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang en zijn antwoorden te vinden op vragen die al door inwoners van Zeewolde zijn gesteld: https://www.woonpalet.net/sfinx/