Welkom bij de Wmo-raad Zeewolde

Zeewolde-Potloden

U vindt op deze site veel informatie over de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), wat die voor u kan betekenen en wat er van u wordt verwacht.
Het doel van de Wmo is om alle burgers – zeker ook kwetsbare burgers –  in staat te stellen volwaardig mee te doen aan de samenleving.

 

 

‘Meedoen’aan de samenleving, ofwel participatie, kan op drie niveaus:

  • Meedoen in eigen omgeving: zelfstandig kunnen functioneren en participeren.
  • Meedoen aan het ondersteunen van anderen: meehelpen, betrokken en solidair zijn.
  • Meedoen aan de aanpak van de Wmo in Zeewolde.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de regie op het eigen leven. De gemeente, die de Wmo uitvoert, neemt die regie nooit over. Dit betekent dus dat u, ondanks mogelijke gebreken, zelf verantwoordelijk blijft voor de organisatie van uw ondersteuning.

De Wmo is een zogenaamde compensatiewet. Dat betekent dat de Wmo geen recht geeft op een voorziening maar dat gezamenlijk wordt gekeken welke ondersteuning nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren.

De Wmo-consulent van de gemeente kijkt samen met u welke beperkingen u ondervindt en in welke mate u zelf in staat bent om oplossingen te vinden.
Werkwijze:

  • Er wordt bekeken hoe uw situatie is en op welke wijze uw eigen netwerk (familie, kennissen, buren, kerk etc.) kan worden ingeschakeld bij het oplossen van uw probleem.
  • Als uw probleem niet binnen uw eigen netwerk kan worden opgelost, wordt bekeken of u kunt worden ondersteund vanuit algemene voorzieningen (maaltijdvoorziening, regiotaxi etc.).
  • Als uw eigen netwerk en algemene voorzieningen geen oplossing bieden, wordt nagegaan of individuele voorzieningen moeten worden aangeboden (huishoudelijke hulp, traplift, etc.).
De Wmo-raad wordt als adviesorgaan van de gemeente opgeheven. Daarvoor in de plaats komt een bredere adviesraad, De Burgertafel. Dit zal er toe leiden dat deze website over niet al te lange tijd wordt omgezet in een website voor De Burgertafel (zie ook het uitgebreide bericht onder ‘nieuws’).